Skip to content
דף הבית » סופיזם

סופיזם

מורשתו של גורדייף: בחינת השפעתו על תנועות רוחניות עכשוויות

  ג'ורג' גורדייף, המורה הרוחני והמיסטיקן שפיתח את הדרך הרביעית, ממשיך להשפיע באופן משמעותי על תנועות רוחניות עכשוויות. במאמר זה נחקור את מורשתו של גורדייף ואת… Read More »מורשתו של גורדייף: בחינת השפעתו על תנועות רוחניות עכשוויות

  השפעתו של ג'ורג' גורדייף על רוחניות ופסיכולוגיה מודרנית

   ג'ורג' גורדייף היה מורה רוחני ומיסטיקן שפיתח את הדרך הרביעית, דרך רוחנית המשלבת אלמנטים של פילוסופיה מזרחית ומערבית ותורות אזוטריות. לתורתו של גורדייף הייתה השפעה… Read More »השפעתו של ג'ורג' גורדייף על רוחניות ופסיכולוגיה מודרנית

   הרעיונות של גורדייף על טרנספורמציה עצמית והתפתחות אישית

    ג'ורג' גורדייף היה מורה רוחני ומיסטיקן שפיתח את הדרך הרביעית, דרך רוחנית המשלבת אלמנטים של פילוסופיה מזרחית ומערבית ותורות אזוטריות. בבסיס תורתו של גורדייף היה… Read More »הרעיונות של גורדייף על טרנספורמציה עצמית והתפתחות אישית

    המפגש של גורדייף עם מסורות עתיקות יומין: מחקר על מסעותיו למזרח

     ג'ורג' גורדייף, המורה הרוחני והמיסטיקן שפיתח את הדרך הרביעית, ידוע במסעותיו למזרח, שם נתקל במגוון מסורות עתיקות ותורות רוחניות. במאמר זה נחקור את מסעותיו של… Read More »המפגש של גורדייף עם מסורות עתיקות יומין: מחקר על מסעותיו למזרח

     גורדייף והשאיפה לחופש פנימי: מחקר השוואתי של רעיונותיו עם מסורות רוחניות אחרות.

      ג'ורג' גורדייף, המורה הרוחני והמיסטיקן שפיתח את הדרך הרביעית, האמין שהתפתחות אישית ורוחנית דורשת מחויבות עמוקה ומתמשכת לבחינה עצמית ולשינוי עצמי. במאמר זה נחקור את… Read More »גורדייף והשאיפה לחופש פנימי: מחקר השוואתי של רעיונותיו עם מסורות רוחניות אחרות.