Skip to content
דף הבית » סיפורי זן מעוררי השראה

סיפורי זן מעוררי השראה

    כוס תה: תלמיד ניגש למאסטר זן בחיפוש אחר חוכמה. המאסטר מזג תה לכוס התלמיד, והמשיך למזוג גם לאחר שהתמלא, שפך תה על השולחן. קרא התלמיד: "עצור, הכוס מלאה!" על כך השיב המאסטר: "בדיוק. כמו הספל הזה, אתה מלא בדעות וברעיונות שלך. איך אני יכול להראות לך זן אלא אם כן תרוקן את הספל שלך קודם?"

    הגביע הריק: בחור צעיר ניגש למאסטר זן וביקש שילמדו אותו זן. המאסטר מזג תה לכוס של האיש, אך המשיך למזוג גם לאחר שהתמלא. הצעיר אמר: "הכוס עולה על גדותיה, אתה לא יכול למזוג יותר!" המאסטר ענה, "בדיוק כמו הספל הזה, המוח שלך מלא בדעות ותפיסות מוקדמות שלך. איך אני יכול ללמד אותך זן עד שתרוקן את דעתך לראשונה?"

    שני הנזירים: שני נזירים הלכו בשביל בוצי כשנתקלו באישה יפהפייה בקימונו משי שלא הצליחה לחצות שלולית גדולה. ללא היסוס, אחד הנזירים הרים אותה ונשא אותה על פני השלולית, ואז המשיך בדרכו. הנזיר השני היה מוטרד ממה שקרה ולבסוף דיבר אחרי כמה שעות. "אחי, נדרנו נדר לא לגעת בנשים. איך יכולת לשאת את האישה הזו על פני השלולית?" הנזיר הראשון ענה: "הנחתי אותה לפני שעות, למה אתה עדיין נושא אותה?"

    לא ניתן לגנוב את הירח: שני גנבים פרצו לביתו של מאסטר זן, אך לא מצאו דבר בעל ערך. מאוכזבים שאלו את המאסטר: "איפה אתה שומר את חפצי הערך שלך?" ענה המאסטר: "אני שומר אותם במקום שאין גנב." הגנבים התבלבלו ושאלו: "למה אתה מתכוון?" המאסטר הצביע על הירח ואמר, "אי אפשר לגנוב את הירח."

    מזלו של האיכר: סוס של איכר ברח, ושכנו אמר, "איזה מזל רע!" ענה האיכר: "מי יודע אם זה מזל רע או מזל טוב?" למחרת חזר הסוס והביא עמו כמה סוסי פרא. קראה השכנה: "איזה מזל טוב!" ענה האיכר: "מי יודע אם זה מזל טוב או מזל רע?" למחרת, בנו של האיכר רכב על אחד מסוסי הפרא ונפל ושבר את רגלו. השכן אמר: "איזה מזל רע!" ענה האיכר: "מי יודע אם זה מזל רע או מזל טוב?" למחרת הגיעו חיילים לכפר כדי לגייס את כל הצעירים הכשירים, אך בנו של האיכר קיבל פטור בגלל רגלו השבורה. השכן אמר: "איזה מזל טוב!" ענה האיכר: "מי יודע אם זה מזל טוב או מזל רע?"